двата

both

adj pron


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • Голомеев, Атанас — Атанас Голомеев   Центровой Рост: 208 см Гражданство …   Википедия

 • Асклепијад — (грч Asklepiades) старогрчки лирски поет (на преминот од 4 во 3 век пр н е), по него биле наречени двата асклепијадски стиха малиот асклепијад се состоел од три хоријамба, а големиот од еден трохеј или спондеј, три хоријамба и еден јамб,… …   Macedonian dictionary

 • Бундесрат — (гер.) сојузно собрание, еден од двата дома на парламентот на Германија и на Австрија го сочинуваат застапници на федералните единици …   Macedonian dictionary

 • Гомора — (хебр.) мит. еден од двата легендарни града (другиот е Содома) кои, според Библијата, биле уништени од огнен и сулфурен дожд поради гревовите и развратот на нивните жители …   Macedonian dictionary

 • Лаоконт — (лат. Laocoon) мит. тројански свештеник што ги опоменувал своите сонародници да се чуваат од коњот што им го направиле Грците (ги изговорил познатите зборови: Се плашам од Данајците и кога носат подароци. ) според легендата, го задавиле две змии… …   Macedonian dictionary

 • амбивертираност — (лат ambo, vertere врти) 1. мед сексуална склоност кон лица од двата пола, 2. псих својство на личност што не е ни изразито отворена ни затворена кон околината …   Macedonian dictionary

 • амфи — (грч amphi) 1. околу, наоколу, 2. во сложенки од двете страни, од сите страни, на двата начина …   Macedonian dictionary

 • бубрег — (тур. bobrek) анат. еден од двата внатрешни органа преку кои се излачува урината …   Macedonian dictionary

 • дизгин — (тур. dizgin) еден од двата ремена на уздата со кој кочијашот или јавачот управува со коњот, односно со коњите …   Macedonian dictionary

 • дуологија — (лат. duo, грч. logia) две драми или два романа од еден автор од кои секој за себе претставува целост, а и двата заедно исто така сочинуваат целост …   Macedonian dictionary

 • дур — (лат. durus тврд, силен) муз. еден од двата главни тонски рода …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.